De tuin

De gronden rondom het huis zijn al vaak ver- en herkaveld en daarmee van eigenaar veranderd.

Sinds enkele jaren is gewerkt aan het verrijken van de natuurwaarde en de biodiversiteit in combinatie met zoveel mogelijk eetbare gewassen.

Lees meer over de historie,

over hoe de uitbreiding van oppervlakte,

hoe het gaandeweg loopt,

of bekijk vanuit de lucht een terrein-overzicht.